logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Termes i Condicions

Termes i Condicions de l’Ús del lloc web CyberVengers.club

 

 

ARTICLE 1. Objecte

Aquests “Termes i Condicions d’Ús” tenen per objecte proporcionar un marc legal per a l’ús del lloc web CyberVengers.club i els seus serveis i definir les normes d’accés als continguts educatius digitals del lloc web CyberVengers.club.
Els presents Termes i Condicions d’Ús s’acorden entre:
• L’operador del lloc web, en endavant denominat “l’Editor”.
• Les persones físiques o jurídiques que desitgin accedir al lloc web i als seus serveis, en endavant denominades el/els “Usuaris”
Els Termes i Condicions d’Ús han de ser acceptats per tots els Usuaris, i el seu accés al lloc web implica l’acceptació incondicional d’aquests Termes i Condicions. L’Editor del lloc web CyberVengers.club es reserva el dret, a la seva sencera discreció i sense previ avís, de modificar, suprimir o addicionar els presents Termes i Condicions d’Ús en qualsevol moment amb la finalitat d’adaptar-los a qualsevol canvi legal, jurisprudencial, editorial i/o tècnic. La versió aplicable és la que està disponible en línia. Per tant, l’Usuari haurà de consultar periòdicament l’última versió de les presents Condicions Generals d’Ús.

 

ARTICLE 2: Accés al lloc web CyberVengers.club
El lloc web CyberVengers.club té com a objectiu ajudar als adolescents, especialment als de secundària (11-14 anys), a comprendre els riscos en línia i aprendre els comportaments correctes que els permetran utilitzar Internet i les xarxes socials de manera segura, oferint-los continguts divertits i educatius i reunint pares, educadors i col·laboradors.

L’usuari del lloc web CyberVengers.club té accés als següents serveis:
• Episodis manga (format Webtoon)
• Qüestionaris
• Descripcions de personatges, gràfics i il·lustracions
• Bons per a compartir: pòsters, episodis imprimibles,
• Kit educatiu GIFs

Qualsevol Usuari amb accés a Internet pot accedir gratuïtament al lloc web CyberVengers.club des de qualsevol lloc. Els costos en els quals incorri l’Usuari per a accedir al Lloc web (connexió a Internet, equip informàtic, etc.) no són responsabilitat de l’Editor.

El lloc web CyberVengers.club i els seus serveis podran ser interromputs o suspesos per l’Editor, fins i tot per motius de manteniment, sense previ avís ni justificació.

 

ARTICLE 3: Responsabilitats de l’Usuari
L’Usuari assumeix tota la responsabilitat per l’ús de la informació i el Contingut del lloc web CyberVengers.club.

L’Usuari és responsable de qualsevol mal directe o indirecte resultant de l’ús del lloc web CyberVengers.club.

L’Usuari declara ser perfectament conscient dels riscos específics relacionats amb l’ús d’Internet, les xarxes i, en particular, del fet que les xarxes no estan lliures de virus. Per això, amb la finalitat de protegir els terminals utilitzats enfront de l’amenaça de virus i altres riscos específics relacionats amb l’ús d’Internet, es recomana que l’Usuari utilitzi programari antivirus. Sense perjudici dels seus esforços per garantir un nivell de seguretat dels seus serveis d’acord amb l’estat de la tècnica, l’Editor no podrà ser considerat responsable de la contaminació per possibles virus que circulin per les xarxes.

 

ARTICLE 4: Responsabilitats de l’Editor
El lloc web CyberVengers.club es compromet a aplicar tots els mitjans necessaris per a garantir la seguretat i confidencialitat de les dades. No obstant això, no pot oferir una garantia de seguretat total.

L’Editor es reserva el dret de no garantir la fiabilitat de les fonts, encara que la informació publicada en el lloc web es considera fiable.

L’Editor no serà responsable de cap errada o interrupció en la disponibilitat o l’ús del lloc web CyberVengers.club relacionat amb, o resultant de:
– Un cas de força major, tal com es defineix en l’article 1218 del Codi Civil francès i per la jurisprudència aplicable;
– L’ús indegut i/o l’incompliment per part de l’Usuari dels Termes i Condicions d’Ús del lloc web CyberVengers.club
– Qualsevol desaparició, pèrdua o deterioració susceptible d’alterar el seu equip informàtic, resultant d’una fallada de l’Usuari;
– L’incompliment o mal compliment de les seves obligacions per part de l’operador o proveïdor de serveis d’Internet de l’Usuari.

 

ARTICLE 5: Propietat intel·lectual

Tot el contingut publicat en el lloc web CyberVengers.club, incloent, però no limitat a l’estructura/arquitectura del lloc web CyberVengers.club, contingut editorial, vídeos, textos, seccions, dibuixos, il·lustracions, fotos, imatges, sons, concursos i qualsevol altre contingut present en el lloc web CyberVengers.club i/o qualsevol altre element que el compongui (el “Contingut”), són susceptibles de constituir obres en el sentit de les disposicions de l’article L.112-1 i següents del Codi francès de la Propietat Intel·lectual o continguts protegits en virtut dels drets connexos al dret d’autor en el sentit de les disposicions de l’article L.211-1 i següents del Codi francès de la Propietat Intel·lectual.

 

En aplicació de l’article L. 122-4 del Codi francès de la Propietat Intel·lectual, l’Usuari haurà d’obtenir l’autorització de l’Editor del Lloc web abans de qualsevol reproducció, còpia o publicació d’aquests diferents Continguts.
El lloc web CyberVengers.club ha d’utilitzar-se únicament amb finalitats educatives. Queda terminantment prohibida qualsevol explotació comercial del lloc web i dels seus Continguts.

Qualsevol altre ús, excepte autorització prèvia de l’Editor i/o d’altres titulars dels drets, constitueix un acte de falsificació i està sancionat per les lleis de propietat intel·lectual. Qualsevol reproducció no autoritzada, total o parcial, de qualsevol material del lloc web CyberVengers.club està estrictament prohibida.

 

ARTICLE 6 : Dades Personals
El lloc web CyberVengers.club respecta la privacitat de l’Usuari, de conformitat amb la llei francesa de protecció de dades del 6 de gener de 1978.
L’Editor del lloc web CyberVengers.club no recopila cap dada personal. Únicament es recull una adreça IP anònima, que s’utilitza exclusivament amb finalitats estadístiques i per a gestionar l’optimització del lloc web. L’adreça IP es recull per a determinar el país des del qual l’usuari es connecta al lloc web. Aquestes dades s’anonimitzen immediatament i l’Editor no té manera de rastrejar la identitat de l’Usuari amb aquestes dades.

Algunes funcions d’aquest lloc web requereixen serveis prestats per terceres empreses. Si l’Usuari està d’acord (consentiment), aquests tercers dipositaran galetes que permetran a l’Usuari interactuar o compartir continguts en les seves xarxes socials a través de, entre altres, botons per a compartir (Facebook, Instagram i Twitter). A través d’aquestes galetes, aquests tercers podran recollir i utilitzar les dades de navegació per als seus propis fins, d’acord amb la seva política de privacitat. El lloc web CyberVengers.club utilitza els següents tercers:
Facebook : https://www.facebook.com/policy.php
Instagram : Política de galetes | Pàgines d’ajuda d’Instagram
Twitter : https://twitter.com/fr/privacy
Per a més informació sobre galetes/trackers, consulteu el lloc web de la CNIL

 

ARTICLE 7: Enllaços d’hipertext
És possible que un tercer creï un enllaç a una pàgina del lloc web CyberVengers.club sense l’autorització expressa de l’Editor.

 

ARTICLE 8 : Durada dels Termes i Condicions d’Ús
La durada dels presents Termes i Condicions d’Ús és indefinida. Els presents Termes i Condicions d’Ús entraran en vigor per a l’Usuari a partir de la primera utilització del servei.

 

ARTICLE 9: Llei aplicable i jurisdicció
Els presents Termes i Condicions Generals d’Ús es regeixen exclusivament per la legislació francesa. En cas de litigi entre l’Usuari i l’Editor que no pugui resoldre’s de manera amistosa, els tribunals francesos seran els únics competents.